GWARANCJA 

 

WaxGuard jest produktem sprzedawanym wraz z pisemną gwarancją potwierdzoną  

przez naszą Sieć Importerów na całym Świecie.